Doktor Natavan Nabiyeva (Həkim Natavan Nəbiyeva)

Amin..”Göz Dəyməsin” papağımızda yazıldığı kimi