Ginekoloji Əməliyyatlar

Bütün ginekoloji əməliyyatlar laparoskopik ve açıq üsulla aparılır.

 • Laparoskopik uşaqlığın çıxarılması,
 • Laparoskopik yumurtaliq kistlərinin, miomların çıxarılması
 • Laparoskopik hamiləlik
 • Boru əməliyyatları
 • Vaqinal yolla uşaqlığın artımlarla birlikdə çıxarılması
 • Vaqinal plastika
 • Açıq üsul ilə (abdominal) uşaqlığın artımlarla birlikdə çıxarılması
 • Açıq üsul ilə (abdominal) yumurtalıq kistlərinin, miyomların çıxarılması
 • Açıq üsul ilə (abdominal) hamiləlik boru əməliyyatları
 • Uşaqlıq boynunun çatışmamazlığı əməliyyatı (serklaj)
 • Amniosentez
 • Normal doğuş